نیلینگ شیب‌های خاکی از بهترین روش‌ها برای پایدارسازی این سطوح است. این روش نخست برای پایدارسازی دیواره‌ی داخلی تونل‌ها ابداع گشت و در طول دهه‌های اخیر استفاده از آن در گستره‌ی وسیعی از طرح‌های عمرانی تسری یافت که من‌جمله‌ی آنها می توان به تثبیت ترنچ‌های خط آهن و بزرگراه‌ه و ساخت سازه‌های نگهبان گودبرداری شده در نقاط شهری برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه که چندین طبقه پیلوت در داخل زمین دارند،‌ اشاره داشت.

نیلینگ در پنج مرحله‌ی گودبرداری، حفاری، کارگذاری میلگرد مسلح، تزریق دوغاب سیمان و بتن‌پاشی، و نصب صفحات و مهره‌ها صورت میپذیرد که قدرت موردنیاز دستگاه‌های حفاری را کمپرسورهای هوای صنعتی تامین خواهند کرد.

     

کمپرسورهای موردنیاز برای عملیات حفاری عموما از میان کمپرسورهای هوای اسکرو بوده و با توجه به محیط کاری و نیاز به تحرک بهره‌گیری از کمپرسورهای دیزل موبایل بدیهی می نماید. لیکن تعیین فشار و ظرفیت هوادهی (FAD) کمپرسور نیازمند آگاهی از جنس و وضعیت خاک است تا به قدرت و سرعت دوران مورد نیاز در هنگام حفاری دست یابیم. در ادامه‌ی عملیات نیلینگ کمپرسورهای هوا در زمان تزریق یا شات کریت نیز به کار گرفته می شوند.

    

کمپرسورهای هوای دیزل ساخته‌ی شرکت‌های اطلس کوپکو و دوسان (اینگرسول‌رند سابق) همواره از قدرت، ثبات و قابلیت اطمینان کافی برای بهره‌گیری در عملیات حفاری و شاتکریت برخوردار بوده‌اند. برای آگاهی از مدل‌های مختلف این کمپرسورها میتوانید بر روی سایت کلمات کلیدی حفاری، راهسازی، کمپرسور معدن و یا به طور کلی‌تر کمپرسورهای دیزل را سرچ نمایید.

برای نمونه‌، در صورت سرچ به کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو و اینگرسول‌رند/دوسان که در ادامه آمده‌اند برخواهید خورد.
معرفی دو مورد از کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو:

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XAS 67 Dd

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XAS 88 Kd

معرفی دو مورد از کمپرسورهای دیزل اینگرسول‌رند (و جدیدتر دوسان):

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XP 900 SEC

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور P425/HP375WCU

Call Now Buttonتماس با شرکت