تکنولوژی مدیریت فشار-دبی برای دو مدل کمپرسور اسکرو دیزل
منحنی‌های عملکردی XRS 606 و XRHS650 با بهره‌گیری از تکنولوژی PACE

در ادامه‌ی مطلب پیشین در بررسی کمپرسور اسکرو دیزلی XRS 606،‌ به بررسی مشخصات فنی XRHS 650 PACE اطلس کوپکو خواهیم پرداخت. این کمپرسور نیز مشابه با XRS 606 از تکنولوژي PACE برای مدیریت فشار عملیاتی در دبی‌های هوادهی مختلف (FAD) بهره میبرد تا بتوان از یک کمپرسور برای چند کاربری و در واقع به جای چند کمپرسور مختلف استفاده کرد. نمودار فشار-دبی این کمپرسور دیزلی چهار مقدار ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ بار را با ظرفیت هوای فشرده خروجی‌های متناظر ۷۵۸، ۷۵۸، ۷۰۹ و ۶۵۶ فوت مکعب بر دقیقه یا cfm نمایش میدهد. در جدولی که در پست پیشین مشاهده کردیم نیز میتوانیم سایر مقادیر اطلاعات فنی این کمپرسور را استخراج کنیم.

برای تبدیل مقادیر بر حسب CFM به مقادیری با واحد استاندارد مترمکعب بر دقیقه،‌ آنها را در ۰/۰۲۸۳ ضرب کنید:

تبدیل واحد سی اف ام به متر مکعب بر دقیقه

اطلاعات فنی کمپرسور دیزلی XRHS 650

دیتاشیت کمپرسورهای PACE اطلس کوپکو تا ۲۴ مترمکعب بر دقیقه
مشخصات فنی کمپرسور دیزلی XRHS 650

XRHS 650 PACE کمپرسوری با رنج فشار عملیاتی ۱۳ تا ۲۰ بار، همانطور که بالاتر ذکر شد، می باشد که این رنج را در دبی‌های هوای فشرده خروجی یا FAD (متناظر) ۲۲ تا ۱۹ مترمکعب بر دقیقه تحویل مصرف کننده‌ می دهد. این کمپرسور از موتور QSB6.7-C260 کامینز بهره می برد که از تایر ۳ و StageIII/A می باشد (این موتورها دور موتور پایینتری در حالت آنلود دارند که مصرف و عواقب محیط زیستی را کاهش میدهد). موتور دیزلی کمپرسور XRHS 650 اطلس کوپکو زیر بار با سرعت ۲۱۰۰ دور بر دقیقه و در حالت آنلود با سرعت ۱۳۰۰ دور بر دقیقه کار می کند.

دستگاه‌های مشابه اطلس کوپکو

در صورت تمایل به آشنایی با کمپرسورهای دیزلی اطلس کوپکو که از فشار، ظرفیت هوادهی و موتورهای مشابه این کمپرسور دیزلی بهره میبرد، به صفحه مدل‌های کمپرسور اسکرو بررسی شده مراجعه کنید. در آن صفحه، تا به اینجا، به سه جدول از ۴۰ کمپرسور ارجاع داده خواهید شد. هرکدام از این جداول بر اساس نوع موتور دیزلی یا برقی، فشار عملیلتی بر حسب بار و ظرفیت هوادهی بر حسب متر مکعب بر دقیقه دسته بندی شده است و ویژگی‌های متمایز دستگاه‌ها نیز امده است.

معرفی موتور کامینز

برای مشاهده اطلاعات عمومی، اطلاعات فرآیندی و همچنین اطلاعات فنی موتور QSB6.7 – C260 کامینز بر روی هرکدام از موارد مورد نظر کلیک کنید:

اطلاعات عمومی موتور

اطلاعات فرآیندی

اطلاعات فنی موتور

کاتالوگ کمپرسورهای این رده بر روی صفحه کتب راهنمای اطلس کوپکو قرار گرفته است. در صفحه مذکور امکان دسترسی و مطالعه بروشور، کاتالوگ، منوآل راه اندازی، سرویس و نگهداری کمپرسورهای اطلس کوپکو را خواهید داشت.

تماس با شرکت