برای دریافت لیست قطعات یدکی با شماره های شرکت تماس حاصل و یا به محل شرکت مراجعه نمایید. به زودی امکان دسترسی آنلاین به لیست قطعات یدکی کمپرسورهای اسکرو دیزلی و اسکرو برقی اطلس کوپکو بر روی سایت نیز فراهم خواهد شد.