برای دریافت لیست قطعات یدکی با شماره های شرکت تماس حاصل و یا به محل شرکت مراجعه نمایید. به زودی امکان دسترسی آنلاین به لیست قطعات یدکی کمپرسورهای اسکرو دیزل و اسکرو برقی اطلس کوپکو نیز بر روی سایت فراهم خواهد آمد.