در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا GA 200

مشخصات کلی:

تصویری تزئینی از GA 200
کمپرسور اسکرو برقی GA 200

کمپرسورهای برقی GA 200 اطلس کوپکو در مدل های ۷/۵، ۸/۵، ۱۰ و ۱۳ بار ساخته می شوند و در مدل های دوقلو و با موتور بالاتر از ۲۰۰ کیلووات این مدل و مدل GA 250 به صورت فول فیچر نیز تولید می شوند.

به ترتیب برای فشارهای ۷/۵ تا ۱۳ بار این کمپرسورها دبی هوای خروجی برابر با ۳۶/۱، ۳۴، ۳۰/۷ و ۲۶/۱ مترمکعب بر دقیقه دارند وموتور نصب شده بر روی تمامی آنها ۲۰۰ کیلووات می باشد.
در مدل های فول فیچر (دارای خشک کن) این کمپرسورها با افت ۰/۲۵ بار فشار خروجی مواجه می شوند.

ابعاد این کمپرسورها که در دو نوع هواخنک و آب‌خنک موجود هستند در جدول زیر آمده است:

در تصویر ابعاد نسخه‌های آب‌ خنک و هواخنک کمپرسورهای GA 200 - GA 315 و GR 110 آمده است
ابعاد کمپرسورهای هواخنک و آب خنک برقی اطلس کوپکو، مدل‌های GA 200 – GA 315 و GR 110

نکته‌ی حائز اهمیت در هنگام خریداری کمپرسور آن است که FAD یا Free Air Delivery ثبت شده در مشخصات دستگاه در فشار عملیاتی پایین تری نسبت به فشار ماکسیمم آن اندازه گیری می شود، برای مثال در این مدل کمپرسورها ظرفیت هوادهی برای تمامی مدل ها در ۰/۵ بار فشار پایینتر از ماکسیمم فشار عملیاتی اندازه گیری شده است. در مدل های فول فیچر نقطه شبنم ۳تا۴ درجه سانتیگراد می باشد.

* به طور کلی برای انتخاب یک کمپرسور نخست ظرفیت هوادهی و فشار کاری مدنظر خود را تعیین می کنیم. لیکن دبی اسمی کمپرسورها ظرفیت هوادهی در سطح دریا می باشد که با افزایش ارتفاع اندکی کاهش می یابد؛ از این رو، و همچنین از آنجایی که بهتر است کمپرسور استراحت داشته و دائم زیر بار نباشد،‌ کمپرسوری با حدود ۱۵ درصد ظرفیت هوادهی بیشتر از سطح نیاز خود تهیه می کنیم.

** بروشور این کمپرسورها پیش‌تر بر روی صفحه کتاب‌های راهنمای اطلس کوپکو قرار گرفته است.

Call Now Buttonتماس با شرکت