۱. کاربرد کمپرسور هوا چیست؟

کمپرسور هوا دستگاهی است که توان موتور برقی، دیزلی، گازوئیلی و یا … را به انرژي پتانسیل ذخیره شده در هوای فشرده تبدیل می کند. با یکی از روش های متعددی که وجود دارد کمپرسور هوا هوای بیشتر و بیشتری را به تانک ذخیره هدایت نموده و در نتیجه فشار بیشتر و بیشتر می شود.

۲. کمپرسور پیستونی چگونه کار می کند؟

در کمپرسورهای پیستونی این عمل مشابه با یک موتور احتراق درونی صورت می پذیرد؛ یک کمپرسور پیستونی معمولی دارای شافت، راد متصل کننده و پیستون، یک سیلندر و یک دریچه ی خروج هوا می باشد. شافت یا به وسیله ی موتور الکتریکی و یا گازی به حرکت در می آید.

۳. کمپرسور گاز چگونه کار می کند؟

کمپرسور گاز دستگاهی مکانیکی است که فشار گاز را از طریق کاهش حجم آن افزایش میدهد. کمپرسور هوا نوع خاصی از کمپرسور گاز می باشد. کمپرسورها شباهت هایی با پمپ ها دارند: هر دو فشار یک سیال را افزایش داده و هر دو امکان انتقال سیال در طول لوله را فراهم می آورند.

۴. مقصود از کمپرسور هوا چیست؟

هوای فشرده، هوای تحت فشاری بالاتر از فشار اتمسفریک می باشد. هوای فشرده برای اهداف متعدد خانگی و صنعتی کاربرد دارد. در اروپا ۱۰ درصد از مصرف الکتریسیته ی صنعتی برای تولید هوای فشرده می باشد، مقداری حدود ۸۰ ترا وات ساعت در سال.

۵. کمپرسور برقی چگونه کار می کند؟

شیرهای دوگانه که به شکل فلاپی های فلزی می باشد در دو انتهای کله گی سیلندر قرار دارند. دریچه ورودی، هوا را برای فشرده سازی توسط پیستون به درون می کشد. هوای فشرده سپس به طرف شیر خروجی هدایت می گردد. در مدل های مشخصی از کمپرسورهای هوا، این مسئله بر عهده توسط پروانه های چرخان است.

۶. کمپرسور اسکرو چگونه کار می کند؟

یک کمپرسور دوار (روتاری) معمولی ۲ روتور در هم تنیده ی مارپیچی در درون یک محفظه دارد. هنگام چرخش روتورها حجم هوا کاسته شده و در نتیجه فشار آن بالا می رود. کمپرسورهای دوار اسکرو با تنها یک روتور نیز وجود دارد، هرچند هنگامی که کار به هوای فشرده میرسد چندان محبوب نیستند.

۷. کمپرسور بر چند نوع است؟

به طور کلی کمپرسور برای فشرده سازی، ذخیره و انتقال گاز تحت فشار استفاده می شود. این گاز می تواند هوا و یا هر گاز دیگری با وزن مولی های گوناگون باشد.

اقسام کمپرسور هوا زیرمجموعه ی کمپرسورهای گاز می باشد و به طور کلی کمپرسورهای گاز عبارتند از کمپرسورهای دینامیکی و جابجایی مثبت که این دسته بندی بر پایه نحوه انتقال انرژي از کمپرسور به سیال صورت پذیرفته است:

کمپرسورهای دینامیکی: در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع کمپرسورهای دینامیکی عبارتند از: جریان شعاعی (سانتریفیوژ یا توربوکمپرسور) و جریان محوری

کمپرسورهای دینامیکی در فشارهای با نرخ پایین و دبی های بالاتر استفاده دارند.

کمپرسورهای جابجایی مثبت: در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب و پریودیک صورت می پذیرد. انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت عبارتند از: رفت و برگشتی، دوار (روتاری)

قدرت تراکم در این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است؛ البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع مذکور می باشد.

نیروی محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آن ها می تواند از طریق الکتروموتور و یا موتور دیزلی تامین شود.

۸. کمپرسورهای هوا از نظر فشار خروجی بر چند دسته اند؟

کمپرسورهای هوا را می توان بر پایه ی فشار خروجی بر ۳ دسته ی ذیل تقسیم کرد:

۱. کمپرسورهای فشار پایین که فشار خروجی ۱۵۰ psi و یا کمتر دارند.  ( زیر ۱۰ بار)

۲. کمپرسورهای فشار متوسط که فشار خروجی آنها بین ۱۵۱ تا ۱۰۰۰ psi است. (بین ۱۰ تا ۷۰ بار)

و ۳. کمپرسورهای فشار بالا که فشار خروجی آنها بیش از ۱۰۰۰psi است. (فراتر از ۷۰ بار)

(هر ۱۰۰۰ psi برابر با ۶۸.۹۵ بار یا ۶۸/۰۵ اتمسفر است)

۹. کمپرسورهای هوا بر اساس طراحی و نوع عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف)‌ کمپرسور روتاری

ب) توربو کمپرسور

ج) کمپرسور پیستونی

۱۰. کمپرسورهای هوا در کدام یک از گروه های کمپرسورهای گاز قرار می گیرند؟

هوا خود گاز است و به زبان دقیق تر ترکیبی از گازهای سبک. برای انتقال این گاز روش های متعددی موجود است که در دو دسته ی جابجایی مثبت و روتو-دینامیکی قرار می گیرند.

جابجایی مثبت:

کمپرسورهای جابجایی مثبت با انتقال هوا به محفظه ای با حجم کمتر کار می کنند تا هوا فشرده شود. زمانی که بیشینه ی فشار به دست آمد دریچه یا شیر خروجی باز شده و هوا از  محفظه ی فشرده به سیستم خروجی منتقل می گردد. انواع متداول کمپرسور جابجایی مثبت عبارتند از:

پیستونی: این نوع از کمپرسورهای هوا اصول گفته شده را با پمپاژ هوا به داخل یک محفظه به وسیله ی بهره گیری از حرکت مداوم پیستون ها عملی می سازند. این دستگاه ها از شیرهای یکطرفه برای هدایت هوا به داخل محفظه ی سیلندر بهره می برند تا هوا در آنجا فشرده شود.

اسکرو: فشرده سازی جابجایی مثبت در این دستگاه ها از طریق حرکت ۲ اسکروی مارپیچی (روتور) که هنگام چرخش هوا را به داخل یک محفظه هدایت می کنند بهره جسته می شود. حجم هوای انتقالی هنگام چرخش اسکروها کاسته می شود.

بادی (Vane): در این کمپرسورها از یک روتور شکافدار با تیغه های مختلف برای هدایت هوا به داخل محفظه و فشرده سازی آن استفاده می شود؛ این نوع کمپرسور حجم ثابت هوا در فشار بالا میدهد.

جابجایی دینامیک:

کمپرسورهای جابجایی دینامیک شامل کمپرسورهای سانتریفیوژ و کمپرسورهای محوری می شوند. در این مدل ها، یک قطعه ی متحرک انرژی جنبشی خود را به هوا تحویل می دهد که نهایتا تبدیل به انرژی فشاری می گردد. در این اقسام کمپرسور نیروی سانتریفیوژ تولیدی توسط یک پره ی چرخان برای شتاب دادن و سپس کاستن شتاب هوای گیرافتاده استفاده می شود.

تماس با شرکت