اطلس کوپکو بریتانیا در یکصدمین سال تاسیس خود اقدام به برگزاری مسابقه‌ای جالب نموده است. در این مسابقه رقابت بر سر قدیمی ترین کمپرسور اطلس کوپکوی موجود در بریتانیای کبیر است؛ جایزه؟ جایگزینی آن با جدیدترین مدل GA دور-ثابت با همان ظرفیت هوادهی.

جایزه تعویض کمپرسور کارکرده اطلس کوپکو با کمپرسور صفر اطلس کوپکو - کمپرسور اسکرو برقی

کمپرسور قدیمی اطلس کوپکو - کمپرسور کارکرده اطلس کوپکو

 

البته شرایطی هم دارد، این کمپرسور در واقع می بایست قدیمی ترین کمپرسور ثابت (برقی) روغن پاششی بوده و ۳۰ تا ۹۰ کیلووات توان داشته باشد.

اطلس کوپکو بریتانیا دومین شعبه‌ی این کارخانه خارج از سوئد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آشنایی با برخی مدل‌های کمپرسور اسکرو برقی و روغن پاششی اطلس کوپکو، مدل‌های ۳۰ تا ۹۰ کیلوواتی بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

کمپرسور GA 37

کمپرسور GA 45

کمپرسور GA 50

کمپرسور GA 75

کمپرسور GA 90

If you have an old, 30kW to 90kW, oil-injected, stationary compressor, we’d like to hear from you!

تصویر تزئینی
اطلاعیه اطلس کوپکو بریتانیا
تماس با شرکت