در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا ZR 110

این کمپرسور نیز از خانواده کمپرسورهای ZR/ZR Oil Free Compressors می باشد. در این خانواده کمپرسورهای ZR دارای سیستم خنک کننده‌ی آب و کمپرسورهای ZT دارای سیستم خنک کننده‌ی روغن-هوا می باشند.

این کمپرسورها در ۳ فشار عملیاتی ۷/۵، ۸/۶ و ۱۰ بار ساخته می شوند که در مدل ۱۰ بار ۱۶ مترمکعب بر دقیقه ظرفیت هوادهی آن است(کمپرسورهای ۵۰ هرتز که مناسب کار با برق کارخانجات ایران می باشند ۱۰ بار فشار و ۱۶ مترمکعب بر دقیقه دبی هوای خروجی آنهاست، این در حالیست که در مدل های ۶۰ هرتز این ارقام به ترتیب ۱۰/۴ و ۱۷/۳ است). توان موتور این دستگاه همانطور که از نام آن برمیآید ۱۱۰ کیلووات معادل ۱۵۰ اسب بخار است که ۱۰۲ کیلووات آن برای خود کمپرسور و ۸ کیلووات آن برای فن و سایر تجهیزات میباشد. همانطور که گفته شد سیستم خنک‌کننده ی کمپرسورهای ZR اطلس کوپکو با آب کار می کند و مصرف آب این کمپرسور خاص ۱/۸ لیتر بر ثانیه در مدل معمولی و ۲/۴ لیتر بر ثانیه در مدل های فول فیچر (دارای خشک کن) می باشد. در مدل های فول فیچر نقطه شبنم فشار ۰/۲۴ است. آب مصرفی می بایست در فشار ۳، ۳/۵ بار تامین گردد تا خنک‌کنندگی به صورت صحیح فراهم گردد

تصویری از کمپرسور ZR 110 FF
کمپرسور ZR 110 FF،‌ آب خنک و فول فیچر

مشخصات کاملتر کمپرسورهای ZR 110 در ۳ فشار ۷/۵،‌۸/۶ و ۱۰ بار برای برق ۵۰ هرتز در جدول زیر قابل ملاحظه می باشد.

کمپرسورهای ZR110 آب‌خنک بوده و میان ۵۶۵ تا ۶۷۴ cfm ظرفیت هوادهی دارند.
مشخصات فنی کمپرسور آب خنک و اویل فری ZR 110

* بروشور این مدل کمپرسورپیشتر بر روی سایت قرار گرفته است.

** به طور کلی برای انتخاب یک کمپرسور نخست ظرفیت هوادهی و فشار کاری مدنظر خود را تعیین می کنیم. لیکن دبی اسمی کمپرسورها ظرفیت هوادهی در سطح دریا می باشد که با افزایش ارتفاع اندکی کاهش می یابد؛ از این رو، و همچنین از آنجایی که بهتر است کمپرسور استراحت داشته و دائم زیر بار نباشد،‌ کمپرسوری با حدود ۱۵ درصد ظرفیت هوادهی بیشتر از سطح نیاز خود تهیه می کنیم.