پیشتر گفتیم کمپرسورهای اسکرو دیزل متحرک کایزر یا Mobilair پنج دسته‌ی اصلی دارد. در مطلب قبل به بررسی یکی از مدل‌های کوچک این کمپرسورها پرداختیم و حال در این مطلب به سراغ یکی از کمپرسورهای اسکرو دیزل کامپکت کایزر می رویم:

M 27

با نگاهی به دیتاشیت مجموعه کمپرسورهای متحرک کایزر در صفحه‌ی کتب راهنمای این برند خواهیم دید که M 27 کمپرسوری مجهز به موتور ۱۷/۹ کیلوواتی D1105 کوبوتاست که تنها در یک فشار عملیاتی، ۷ بار، به بازار عرضه می شود. این کمپرسور در فشار مذکور ظرفیت هوادهی تا ۲/۶ مترمکعب بر دقیقه را دارد.

موتورهای دیزل کوبوتا برای کمپرسورهای هوای اسکرو دیزل
مشخصات فنی موتور D1105 کوبوتا

کمپرسورهای کوچک و کامپکت کایزر همچنین در نسخه‌های مجهز به موتور الکتریکی نیز ارائه می شوند که در این مدل عنوان M 27 E را دارد و از موتور ۱۵ کیلوواتی زیمنس بهره می برد.

مشخصات فنی کمپرسورهای اسکرو دیزل کامپکت کایزر
مشخصات فنی کمپرسورهای اسکرو دیزل کامپکت کایزر

کمپرسورهای کامپکت کایزر بسته به مدل از ۷ تا ۱۴ بار فشار عملیاتی دارند، بسته به انتخاب خریدار با یا بدون ترمز فرادستوری (overrun) عرضه می شوند و همچنین امکان تجهیز به ژنراتور همراه در مدل‌های M27، M31، M36 و M45 را دارند. همچنین در ۴ مدل مذکور و M50 امکان تجهیز دستگاه به تجهیزات فیلترینگ و ارتقای کیفیت هوای فشرده‌ی خروجی نیز وجود دارد.

کمپرسور M 27 کایزر

کمپرسورهای کامپکت کایزر از انتخاب‌های خوب برای سایت‌های ساختمانی و راهسازی هستند.

تماس با شرکت