کمپرسور اسکرو برقی و کمپرسور دیزلی بررسی شده

لیست کمپرسورهای بررسی شده (ب)

ادامه‌ی لیست کمپرسور باد صنعتی بررسی شده، ۴۰ مدل دیگر به شرح زیر بوده‌اند. قریب به اتفاق کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند.

ادامه از پست قبل

۴۰ کمپرسور باد صنعتی دوم

کمپرسور اسکرو برقی و کمپرسور دیزلی بررسی شده

لیست کمپرسورهای بررسی شده

جدول زیر شامل مدل‌های کمپرسور باد صنعتی بررسی شده بر روی سایت است. در این جدول مشخصات این مدل‌ها: شرکت سازنده، نوع موتور، فشار عملیاتی و ظرفیت هوادهی هوای فشرده‌ی آنها یا FAD آمده است. با کلیک بر روی عنوان مدل میتوانید به صفحه‌ی بررسی دقیقتر آنها دسترسی داشته باشید. عموم کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت