در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا XAS760

مشخصات کلی:

کمپرسور XAS 760 اطلس کوپکو،‌ اسکرو – دیزل، مناسب حفاری.

کمپرسور XAS760CD کمپرسوری روغن پاششی،‌ با سیستم خنک کنندگی روغن-هوا و تک مرحله ای است. فشار کاری آن ۷ بار بوده و ظرفیت هوادهی بر دقیقه‌ی آن ۷۶۰ فوت مکعب برابر با ۲۱ مترمکعب بر دقیقه می باشد.

مدل موتور این کمپرسور کاترپیلار ۳۳۰۶ می باشد؛ به طور کلی نحوه‌ی نامگذاری کمپرسورهای متحرک (و در اینجا دیزل) سری XAS اطلس کوپکو در شکل زیرتوضیح داده شده است.

این دستورالعمل استثناهایی در میان بخصوص کمپرسورهای دیزل اخیر اطلس کوپکو دارد.
راهنمای مطالعه نام اکثر کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

X که درابتدای آن آمده است نمایانگر کمپرسور متحرک روغن پاششی است.
بعد از آن A یا R  به ترتیب متناظر با تک مرحله ای و یا دومرحله ای بودن کمپرسور می باشد.
حروفی که در این مدل جای آن ها خالیست هرکدام نشاندهنده ی یک فشار کاری هستند (و در صورت جای خالی فشار ۱۰۲ psi یا همان ۷ بار می باشد)؛ S نیز مخفف Silencing بوده و معرف کم‌صدایی این کمپرسور می باشد. در ادامه نیز ۷۶۰ ظرفیت هوادهی به واحد cfm است و در آخر حرف اول بعد از ظرفیت هوادهی معرف شرکت سازنده ی موتور کمپرسور و حرف بعدی نشاندهنده ی دیزل یا برقی بودن نیروی محرکه‌ی آن می باشد.

این دستورالعمل (حروف نمایانگر فشار کمپرسور) در مدل‌های تک مرحله‌ای و دومرحله‌ای با استیج‌های موازی کاربرد داشته و در مدل‌های دومرحله‌ای با استیج‌های متوالی (فشار قوی) قابل استناد نمی باشد؛ در معرفی مدل‌های مذکور راهنمای نامگذاری آن کمپرسورها نیز آمده است.

دور موتور کمپرسور XAS760 نیز هزار و هشتصد دور بر دقیقه می باشد.

مشابه با سایر کمپرسورهای بررسی شده بر روی سایت، نخست آنکه میتوانید XAS 760 را نیز در کنار سایر مدل‌ها در لیست‌های زیر مشاهده نموده و به مقایسه بپردازید؛

لیست اول کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

لیست دوم کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

لیست سوم کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

و نیز کاتالوگ و بروشور راهنمای آن بر روی صفحه کتب راهنمای اطلس کوپکو قرار گرفته است:

کلیک کنید

Call Now Buttonتماس با شرکت