در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا GA 26 +

مشخصات کلی:

تصویر تزئینی از GA 26 پلاس
GA 26 پلاس

کمپرسور ‌GA 26 کمپرسوری برقی از برند اطلس کوپکو و تک مرحله ای بوده و توان موتور آن برابر با ۲۶ کیلووات می باشد.

سطح سروصدای این دستگاه چیزی بین گفتگوی معمولی و صدای همهمه ی یک اداره می باشد، معادل ۶۷ دسی‌بل.

دستگاه‌های این لاین، GA 11 +, GA 15 +, GA 18 +, GA 22 +, GA 30 به ترتیب وزنی برابر با ۴۱۰، ۴۲۰، ۴۴۰،‌۴۵۵، ۵۲۵ و ۵۴۰ کیلوگرم دارند. طول و ارتفاع تمامی دستگاه های این لاین به ترتیب ۱۲۵۵ و۱۴۵۵ میلی متر بوده و عرض GA 11 تا GA 22 یکسان و برابر با ۶۹۲ میلیمتر و عرض دستگاه‌های GA 26 و GA 30 برابر با ۸۶۵ میلیمتر می باشند.

کمپرسور GA 26 در ۴ فشار کاری ۷/۵، ۸/۵، ۱۰ و ۱۳ بار تولید شده و دبی هوای خروجی آنها به ترتیب ۷۹/۸، ۷۶/۲، ۶۹/۳ و ۶۰/۱ لیتر بر ثانیه می باشد.

تمامی اطلاعات فوق مربوط به دستگاه های مناسب برای برق کشور ایران، ۵۰ هرتز، می باشد.

* به طور کلی برای انتخاب یک کمپرسور نخست ظرفیت هوادهی و فشار کاری مدنظر خود را تعیین می کنیم. لیکن دبی اسمی کمپرسورها ظرفیت هوادهی در سطح دریا می باشد که با افزایش ارتفاع اندکی کاهش می یابد؛ از این رو، و همچنین از آنجایی که بهتر است کمپرسور استراحت داشته و دائم زیر بار نباشد،‌ کمپرسوری با حدود ۱۵ درصد ظرفیت هوادهی بیشتر از سطح نیاز خود تهیه می کنیم.

** بروشور راهنما و معرفی این دستگاه در صفحه‌ی مربوط به کمپرسورهای اطلس کوپکو در بخش کتب راهنما قرار خواهد گرفت.

Call Now Buttonتماس با شرکت