کمپرسورهای با دبی پایین عموما برای مصارف سبک‌تر که نیاز به هوای فشرده مداوم ندارند مورد استفاده قرار می گیرند. کمپرسوری که در ادامه بررسی خواهیم کرد نیز یکی از این کمپرسورهای اسکرو دیزل اطلس کوپکوست:

در اینجا XAS 56

مشخصات کلی:

کمپرسورهای این سری همگی از موتور دویتز بهره می برند که در مدل‌های XAS56 و XAS 46 DdG این موتور ۲۱/۶ کیلووات و در مدل‌ XAS46  موتور ۲۱/۳ کیلووات، مدل‌های XAS 66 و XAS 76 موتور ۳۰/۳ کیلووات و در مدل XAS 66 DdG موتور ۳۳/۲ کیلووات می باشد.

فشار عملیاتی و دبی هوادهی مدل‌های مذکور در جدول نخست قابل مشاهده می باشد. این کمپرسورها برای نیلینگ مناسب هستند.

کاتالوگ مربوط به کمپرسورهای این مدل بر روی صفحه‌ی مورد نظر قرار گرفت.

 

Call Now Buttonتماس با شرکت