در این نوع از کمپرسورها مقدار ناچیزی روغن با حجم زیاد گاز وارد محفظه تراکم می شود. من جمله اهداف استفاده از روغن در این کمپرسورها را میتوان مطابق زیر برشمرد:

۱. خنک کردن گاز و کاهش حجم آن
۲. روانکاری مناسب و سایش کمتر
۳. ایجاد آب‌بندی میان دو روتور و کاهش فرار گاز در هنگام فشرده‌سازی
۴. کاهش دمای گاز در هنگام فشرده‌سازی
۵. انتقال قدرت بین دو روتور
۶. رسیدن به نسبت فشار (Pressure ratio) بالاتر در مقایسه با کمپرسورهای مشابه غیر روغنی (Oil-free)

نوع تزریق در این کمپرسورها می تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد:

لذا این روغن نه تنها نقش روانکاری و آب‌بندی بهتر محفظه تراکم بین روتورها و بدنه را ایفا می کند، بلکه باعث خنک شدن سیال در زمان فشرده‌سازی می شود. لایه‌ی روغن موجود بین روتورها اجازه میدهد تا روتور متحرک با کمک فیلم روغن به چرخش درآمده و نیاز به چرخ‌دنده‌های زمان‌بندی (Timing Gears) منتفی گردد. وجود روغن موجب افزایش نسبت تراکم مجاز (بالای ۱۵:۱) بدون افزایش دما و با توجه به نسبت جرمی روغن به گاز (۴:۱ و حتی بیشتر) باعث افزایش راندمان تجهیز در مقایسه با نوع خشک می گردد. در برخی از کمپرسورها نیز مقدار جزئی سیال تزریق می شود لیکن دارای سیستم جداسازی روغن از گاز نمی باشد.

مزایای کمپرسورهای اسکروی روغن پاششی:

 • طراحی ساده
 • پایین بودن دمای سیال خروجی
 • خنک کردن گاز و کاهش حجم آن
 • سبک و کم حجم
 • روانکاری مناسب و سایش کمتر
 • هزینه نگهداری پایین
 • نصب آسان
 • قطعات متحرک کم
 • ایجاد آب‌بند بین دو روتور و کاهش فرار گاز در هنگام فشرده‌سازی
 • کاهش دمای گاز در هنگام فشرده‌سازی
 • نسبت فشار بالاتر در مقایسه با کمپرسور مشابه غیرروغنی

معایب کمپرسورهای اسکروی روغن پاششی:

 • کاهش راندمان در زمانی که پایین‌تر از نسبت فشار طراحی کار نماید.
 • نیاز به تجهیزات جانبی برای جداسازی روغن و برگشت آن به سیستم
 • انتقال روغن در سیال خروجی
 • محدودیت فشار خروجی در طراحی های یک مرحله ای
 • محدودیت استفاده در فشار متوسط (کمتر از ۱۰ بار) و دبی متوسط (تا ۱۰۰۰ مترمکعب بر ساعت)
 • بیشترین اتلاف انرژي در تغییر وضعیت آنلودینگ (خارج از بار) و بالا بودن صدا
کمپرسور اسکرو روغن پاششی
نحوه جداسازی روغن و گاز در فیلتر کمپرسور روغن پاششی
Call Now Buttonتماس با شرکت