معرفی، نقد و بررسی VHP300

دیتاشیت اسکرودیزل اینگرسول رند
اطلاعات فنی کمپرسورهای VHP300 – HP375 – XP375 و P425

پیشتر ۳ کمپرسور از مدل‌های بالا را بررسی کردیم که برای دسترسی به هرکدام از آن مطالب می توانید بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

معرفی، نقد و بررسی XP 375

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور P425/HP375WCU

در این مطلب قصد داریم به چهارمین و آخرین مدل‌ از این گروه کمپرسورهای اسکرو دیزل اینگرسول رند بپردازیم: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور RS 37

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا RS37

توضیحات کلی: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور MH55

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا MH55

مشخصات کلی: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور P425/HP375WCU

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا P425/HP375WCU

مشخصات کلی: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XP 900 SEC

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اینگرسول رند و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا XP 900 SEC

مشخصات کلی:

Ingersoll rand XP900
کمپرسور اسکرو دیزل اینگرسول رند، مدل XP 900 – بیست و پنج مترمکعب بر دقیقه هوادهی هوای فشرده.

این کمپرسور دارای ظرفیت هوادهی ۹۰۰ سی‌اف‌ام معادل ۲۵/۵ مترمکعب بر دقیقه، فشار نرمال ۸/۶ و فشار عملیاتی ۱۰/۳ بار می باشد. موتور این دستگاه کاترپیلار ۳۳۰۶ بوده و مشخصات آن از طریق این لینک قابل دستیابی است. اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XP200WJD

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا  XP200WJD

مشخصات کلی: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور HP450/VHP400

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا HP450/VHP400

مشخصات کلی: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور IRN132K

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اینگرسول رند و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا IRN132K

مشخصات کلی:

تصویری از کمپرسور دیزل اسکروی اینگرسول رند IRN 132
اینگرسول رند IRN 132

  اطلاعات بیشتر